Aug 20, 2012

store st espresso

In Bloomsbury, net om die hoek van my charming klein hotelletjie.  Die fokus hier is koffie, nie koek nie.  So geen gleaming toonbank vol koeke nie, maar wel pragtige, eenvoudige houttafels en bankies.  En heerlike Americanos, en flat whites.

0 comments: